Γλωσσικά άγκιστρα (σιδεράκια)

Γλωσσικά σιδεράκια

Η γλωσσική ορθοδοντική χρησιμοποιεί “κρυφά” σιδεράκια, που εφαρμόζονται στην εσωτερική και συνεπώς αθέατη επιφάνεια των δοντιών, κάνοντας την ορθοδοντική θεραπεία αόρατη στα μάτια των υπολοίπων.

Η τεχνική αυτή έχει αρκετούς περιορισμούς, όσων αφορά το εύρος των ανωμαλιών που μπορεί να διορθώσει. Όταν όμως μπορεί να εφαρμοστεί, αποτελεί την τελειότερη αισθητικά μέθοδο ορθοδοντικής θεραπείας, που επιτρέπει στον ασθενή να παρακολουθεί ανεμπόδιστα τις προσωπικές και κοινωνικές του δραστηριότητες, ενόσω βρίσκεται σε θεραπεία.

Ο γιατρός μετά από ενδελεχή κλινικό και ακτινογραφικό έλεγχο καλείται να αποφασίσει, εάν ο ενδιαφερόμενος αποτελεί κατάλληλη περίπτωση για γλωσσική ορθοδοντική.