Διαφανείς Νάρθηκες

Διαφανής νάρθηκας οδοντοστοιχίας

Αόρατη ορθοδοντική ή ορθοδοντική χωρίς σιδεράκια αποκαλούμε την τεχνική με την χρήση λεπτών διαφανών ναρθήκων για την ευθυγράμμιση των δοντιών. Είναι η εναλλακτική και περισσότερο αποδεκτή αισθητικά λύση για όσα άτομα θέλουν να κάνουν ορθοδοντική θεραπεία, αλλά τα κλασικά «σιδεράκια» τους αποθαρρύνουν.

Οι νάρθηκες κατασκευάζονται ύστερα από τη λήψη αποτυπώματος και σύμφωνα με τις οδηγίες της ορθοδοντικού με την χρήση 3D τεχνολογίας, σε εργαστήριο του εξωτερικού.Κάθε ένας νάρθηκας που εφαρμόζεται στο στόμα του ασθενούς μετακινεί ελάχιστα τα δόντια προς το επιθυμητό αποτέλεσμα, μέχρι να φθάσουμε στο χαμόγελο που επιθυμούμε. Μπορεί να επιλύσει αρκετές κατηγορίες ορθοδοντικών προβλημάτων μέσω μια σειράς διαφανών ναρθήκων ειδικά κατασκευασμένων για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Καθένας από τους νάρθηκες πρέπει να τοποθετείται στο στόμα για 21-22 ώρες την ημέρα, πρέπει να αφαιρείται στο βούρτσισμα και στο φαγητό, ενώ αντικαθίσταται από τον επόμενο νάρθηκα κάθε δυο εβδομάδες. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε ασθενείς με συγκεκριμένα οδοντικά προβλήματα.

Η τεχνική αυτή έχει πολλά προτερήματα. Λόγω του ότι μπορούν να να αφαιρεθούν εύκολα και δεν επιβαρύνουν τη στοματική υγιεινή, καθώς ο ασθενής τους αφαιρεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να βουρτσίσει τα δοντιά του σε σχέση με τα συμβατικά “σιδεράκια”.

Άλλο ένα από τα θετικά χαρακτηριστικά αυτής της τεχνικής είναι ότι οι νάρθηκες είναι κατασκευασμένοι από διαφανές υποαλλεργικό ακρυλικό και «συρταρώνουν» στην επιφάνεια των δοντιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι ορατοί, ενώ ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα ανεκτοί από τον ασθενή . Έτσι, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα ούτε στην εργασία αλλά ούτε και στην κοινωνικότητά του ατόμου που τα φοράει.

Η περίοδος προσαρμογής ανέρχεται σε 2-3 μέρες, όπου νιώθετε αφενός μια ελαφριά πίεση στα υπό μετακίνηση δόντια αφετέρου μια ελάχιστη διαφοροποίηση στην ομιλία, κυρίως στα οδοντικά και συριστικά σύμφωνα. Οι όποιες ενοχλήσεις παρέρχονται μετά την πάροδο των 3 ημερών.