Μεταλλικά άγκιστρα (σιδεράκια)

Τα μεταλλικά άγκιστρα (σιδεράκια) είναι το πιο συνηθισμέμο μέσο που χρησιμοποιείται για να ευθυγραμμίζονται τα στραβά δόντια. Τα γνωστά σε όλους μας σιδεράκια, είναι ένας ακίνητος ορθοδοντικός μηχανισμός που αποτελείται …

Κεραμικά – Διαφανή άγκιστρα (σιδεράκια)

Τα διαφανή άγκιστρα χρησιμοποιούνται για λόγους αισθητικής, κυρίως σε ενήλικες ασθενείς. Διαφέρουν από τα συνηθισμένα μεταλλικά σιδεράκια στο υλικό κατασκευής τους (κεραμικά, πορσελάνινα, ζαφειρένια), το οποίο προσομοιάζει κατά το δυνατόν …

ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΝΑΡΘΗΚΕΣ

Αόρατη ορθοδοντική ή ορθοδοντική χωρίς σιδεράκια αποκαλούμε την τεχνική με την χρήση λεπτών διαφανών ναρθήκων για την ευθυγράμμιση των δοντιών. Είναι η εναλλακτική και περισσότερο αποδεκτή αισθητικά λύση για όσα …

Γλωσσικά άγκιστρα (σιδεράκια)

  Η γλωσσική ορθοδοντική χρησιμοποιεί “κρυφά” σιδεράκια, που εφαρμόζονται στην εσωτερική και συνεπώς αθέατη επιφάνεια των δοντιών, κάνοντας την ορθοδοντική θεραπεία αόρατη στα μάτια των υπολοίπων. Η τεχνική αυτή έχει …

Σταθεροί Μηχανισμοί

Σε περίπτωση που απαιτείται διεύρυνση της άνω γνάθου, πολύ καλά αποτελέσματα επιτυγχάνονται και με τις ακίνητες συσκευές υπερώιας διεύρυνσης Hyrax και Quad Helix. Πρόκειται για ένα μεταλλικό σκελετό που καλύπτει …

Συγκρατητικά (retainers)

Σταθερά συγκρατητικά Αποτελείται από ένα λεπτό σύρμα που σταθεροποιείται με ρητίνη στην γλωσσική επιφάνεια των κάτω τομέων. Δεν φαίνεται καθόλου, δεν δημιουργεί καμία ενόχληση και εξασφαλίζει την απόλυτη σταθερότητα των …

Αμεα

Ιδιαίτερη μέριμνα προσφέρουμε στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, η πλειοψηφία των οποίων, εκτός από το πολύπλοκο ιατρικό ιστορικό τους αντιμετωπίζουν και σοβαρά οδοντιατρικά και ορθοδοντικά προβλήματα. Στους ασθενείς με ειδικές …