Ορθοδοντικές θεραπείες

Οι ορθοδοντικές θεραπείες διακρίνονται στα παρακάτω 4 είδη με κριτήριο το ειδικότερο πρόβλημα και την ηλικία του ασθενούς: Προληπτική ορθοδοντική ή πρώτη φάση ορθοδοντικής θεραπείας Η προληπτική ορθοδοντική αφορά παιδιά …