Άρθρα

Ορθοδοντικές θεραπείες

Οι ορθοδοντικές θεραπείες διακρίνονται στα παρακάτω 4 είδη με κριτήριο το ειδικότερο πρόβλημα και την ηλικία του ασθενούς: Προληπτική ορθοδοντική ή πρώτη φάση ορθοδοντικής θεραπείας Η προληπτική ορθοδοντική αφορά παιδιά …

Μυολειτουργική διαταραχή

Μυολειτουργική διαταραχή κατά την παιδική ηλικία ονομάζουμε την υπολειτουργία των κινητικών και αισθητηρίων οργάνων των μυών του προσώπου και της στοματικής κοιλότητας. Αυτή εκδηλώνεται σαν μια διαταραχή της ισορροπίας των …